Katalogy

ARSkontakt v rámci své výstavní činnosti provozuje i činnost nakladatelskou. Katalogem je doprovázena každoroční konfrontační přehlídka a také samostatné výstavy všech vítězných autorů. Publikační činnost ARSkontaktu se také zaměřuje na představení starších autorů v edici Monografie.

Katalogy k výstavám vycházejí ve spolupráci či s finančním přispěním: Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, firmy STRABAG, firmy OFFICE SYSTEM s laskavou podporou Ing. Vladimíra Vitáska, firmy Kampos a Balchem, PRO PHOTO o.s., Nakladatelství Vltavín, Výtvarného studia Jan Chaloupek a Mediagate. Za jejich přispění děkujeme.

Všechny katalogy jsou dostupné, objednat si je můžete na adrese: arskontakt@gmail.com