Autoři

Jan Sytař

Narodil se v roce 1976. Studoval ve Zlíně, poté v Brně na Fakultě výtvarných umění VUT v ateliéru Martina Mainera. Stáže absolvoval u Václava Stratila na téže škole a u Vladimíra Kokolii na AVU v Praze. Absolvoval v roce 2004. Pravidelně vystavuje na samostatných prezentacích, účastní se skupiných výstav, zastupován na veletrzích Art Prague.